Dagje Neepjiedò

Het is 11 november 2005 wanneer een stoet van 1100 vrachtwagens 11 legerbataljons en 11 ministeries verhuist naar de nieuwe hoofdstad, ruim 300 km landinwaarts. De nieuwe stad heeft nog geen naam. Die wordt ruim vier maanden later op de Dag van Krijgsmacht officieel bekendgemaakt: Neepjiedò. Er zijn nog geen scholen als de eerste ambtenaren arriveren. De overheid ontmoedigt haar medewerkers om hun gezin mee te nemen naar hun nieuwe woonplaats. Over de reden van de verhuizing wordt nog steeds gespeculeerd. De officiële lezing is dat de overheid in de oude hoofdstad te weinig ruimte had om haar ministeries uit te breiden. Een officieuze variant is dat een astroloog de militaire opperbevelhebber waarschuwde voor een aanval over zee. De oude hoofdstad ligt aan zee en is daarom kwetsbaar.
Tien jaar later volg ik (Harm) het spoor van deze 1100 vrachtwagens voor een afstemmingsoverleg met het Departement van Plattelandsontwikkeling. De stad is nog steeds in aanbouw en heel ruim opgezet met aparte zones voor overheidsgebouwen, woonwijken, ambassades en dure hotels. Voor iedere ambassade is een terrein van 2 hectare gereserveerd maar alleen de ambassade van Bangladesh is verhuisd. De andere ambassades zijn achtergebleven in de oude hoofdstad. Diplomaten vliegen geregeld heen en weer. Langs de rechte vierbaanswegen bloeien oleanders en bougainvilles en de rotondes zijn miniatuurparkjes. Op de vierbaanswegen rijdt maar een enkele auto en motorfiets. Het verschil met de rest van het land en de oude hoofdstad is enorm. Het voelt als een ander land.
Voor het afstemmingsoverleg zijn dertig organisaties uitgenodigd. Iedere organisatie legt in 10 minuten uit welke bijdrage zij levert aan de ontwikkeling van het land. Ik ben nummer 26 op de lijst om uit te leggen dat mijn collega’s zojuist een groot onderzoek hebben afgerond. In samenwerking met de overheid en de wereldvoedselorganisatie zijn meer dan 20.000 huishoudens geïnterviewd. Onze onderzoeksgroep heeft het denkwerk gedaan voor de opzet van het onderzoek, de uitkomsten van de enquêtes geanalyseerd en daarover een rapport geschreven. De resultaten helpen om ontwikkelingsprojecten zo op te zetten dat de armsten worden bereikt.