Wat we doen

Wat we doen

Na 17 jaar in Nederland te hebben gewoond zijn Harm en Marja voor een uitzendduur van vier jaar naar Zuidoost-Azië afgereisd. Hun missie is om opnieuw actief aan het werk te gaan in deze regio, om sociaal achtergestelde groepen en ontwikkelingsorganisaties op allerlei manieren te ondersteunen. Voor Harm betekent dat advisering bij het opzetten en uitvoeren van projecten en training van lokale medewerkers.

Voor Marja betekent het trainen van overheidsmedewerkers en onderzoek naar armoede. Het doel is: investeren in mensen, en zo Gods liefde en genade uitdelen. Harm en Marja werken bij een lokaal adviesbureau dat zich zonder winstoogmerk inzet voor de meest kwetsbare mensen. Het eerste half jaar richten zij zich vooral op verdere taalstudie en oriëntatie.

Investeren in mensen!
In Zuidoost-Azië zetten Harm en Marja zich in voor groepen zonder werk en zonder perspectief. Denk hierbij aan alleenstaande vrouwen, gehandicapten, ouderen, achtergestelde bevolkingsgroepen. De organisatie die Harm en Marja daarvoor heeft uitgenodigd, ondersteunt allerlei hulporganisaties bij het opzetten en begeleiden van projecten voor kansarme mensen. Hierbij worden lokale mensen getraind. Vaak zijn zij enthousiast, maar ook jong en onervaren.

Projecten

Hiernaast vind je de meest recente projecten die Harm en Marja hebben opgepakt. Deze projecten variëren van advisering en projectuitvoering tot het trainen van lokale stafwerkers.

  • Werken aan armoede en sociale zorg

    Werken aan armoede en sociale zorg

    Vanaf december 2015 zijn we in deeltijd aan de slag gegaan voor een onderzoeksgroep die armoede en socia-le zorg onderzoekt. De groep is een initiatief van de Leprazending en 2 andere hulporganisaties in samenwer-king met de overheid. Harm heeft voor een half jaar het algemene management op zich genomen en …Lees meer »
  • Geef je een vis of een hengel?

    Geef je een vis of een hengel?

    Hoe kun je arme mensen het beste helpen? De kinderen in de kerk van Everdingen hoeven niet lang na te denken. Een hengel natuurlijk! Als je vandaag de vis opeet, heb je morgen weer honger. Met een hengel kun je morgen opnieuw gaan vissen! Toch is dit niet altijd het …Lees meer »