Werken aan armoede en sociale zorg

Vanaf december 2015 zijn we in deeltijd aan de slag gegaan voor een onderzoeksgroep die armoede en socia-le zorg onderzoekt. De groep is een initiatief van de Leprazending en 2 andere hulporganisaties in samenwer-king met de overheid. Harm heeft voor een half jaar het algemene management op zich genomen en Marja adviseert Personeelszaken. Zo hebben we verantwoordelijkheden voor personeel, financiën en rapportage en verantwoording aan donoren. In het kader van het onderzoek doet onze club een experiment in 40 dorpen in het noorden van het land. Het is de bedoeling dat in ieder dorp een dorpscomité zelf verantwoordelijkheid neemt voor sociale zorg in dat dorp. Onze projectmedewerkers trainen deze comités en geven hen ruim 3.000 euro als startkapitaal waarvan ze alleen de rente mogen gebruiken om sociale zorg te verlenen. We gaan na of we op deze manier een duurzaam systeem van sociale zorg kunnen opzetten. De begeleiding van de dorps-comités vraagt heel veel inzet van onze collega’s in het veld. De groep is niet groot maar wel erg gemoti-veerd. In de woorden van één van de Boeddhistische collega’s, ‘ik voel me voor 50% christen en door God geroepen om dit project tot een goed einde te brengen omdat arme dorpen hiermee verder worden gehol-pen.’ Haar werk is niet makkelijk en ze offert er veel voor op ondanks het advies van haar man om een andere baan te nemen die beter betaalt. Wat is het heerlijk om met zulke mensen samen te werken.

DSC04411
Overhandiging startkapitaal aan dorpscomité
DSC04418
Het startkapitaal wordt contant overgedragen en nageteld!